De Prins

Proclamatie van Prinses Crea Bea

Wij, Prinses Crea Bea, bij gratie van het Prinsenconvent der

Carnavalsvereniging d’Osseknarren, residerende te Amsterdam, maakt hierbij aan allen kenbaar dat zij op 10 november 2018 hebben geinstalleerd als Prinses Crea Bea dezer carnavalsvereniging.

Dat wij, Prinses Crea Bea, heerseres over naaimachine en handvaardigheid kenbaar maken aan alle Knarren en Knarrinnen en allen die onder mijn gehoor zijn dat:

Ten 1ste Dat wij iedereen accepteren zoals ze zijn

Ten 2de Dat een ieder verplicht id de Prinses en haar hofdame naar zijn of haar vermogen te respecteren en te eren.

Ten 3de Dat onze steekdragers zich van hun beste kant zullen laten zien.

Ten 4de Dat de raadsleden mij met Raad en Daad bij zullen staan

Ten 5de Dat het seizoen 2018-2019 een waardig seizoen zal zijn.

Ten 6de Dat het Carnaval een feest moet zijn voor iedereen.

Ten 7de Dat we respectvol omgaan met onze Dansmariekes en Jeugd. Dat we met een grote groep genieten van onze uitfeesten.

Ten 8ste Dat we ook dit seizoen een “Eenheid en blijheid” blijven.

Ten 9de Dat een ieder aan het eind van de carnavalstijd kan zeggen:

Ten 10de “het was fantastisch”

Ten 11de Dat mijn motto zal zijn:

“GA MET EEN LACH DE DEUR UIT”

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Amsterdam op 10 november 2018