Ereleden

Erevoorzitter † Wim Arts en † Leo Krooder

Wim Arts (links op de foto te zien) is tot 1995 de Voorzitter en President geweest van “d’Osseknarren”. Hij was de opvolger van Nico Woude, die de vereniging vanaf 1971 leidde en mede oprichtte. Onder leiding van Wim werd o.a. de Ossestal aangekocht. Tijdens de jaarvergadering van 1995 werd Wim met unanieme stemmen benoemd tot Erevoorzitter. Hij is echter niet op zijn lauweren gaan rusten en speelt nog steeds, weliswaar meer op de achtergrond, een belangrijke rol binnen de vereniging.

Leo Krooder (Rechts te zien op de foto) is een van de oprichters van “d’Ossenkarren”. Hij heeft er in vele functies toe bijgedragen dat onze vereniging is gegroeid tot één van de grootste van Nederland.

Erevoorzitter † Wim Aarts en Ereleden Truus Hoeksma en Gerard van Veen

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, isTruus Hoeksma in het Overwegend Carnavaleske Mannenwereldje de eerste vrouw die het Erelidmaatschap heeft verdiend met ongelooflijk hard en eerlijk werken binnen het carnavalswereldje. Alle carnavalsavonden was zijn bezig met contracten te leggen als secretariaat van de Osseknarren.
Het mooi zijn, liet ze veelal aan anderen over. Eerst zorg dragen dat “de zaak: goed op de rails staat en soepel loopt, hierna stortte ze zich onstuitbaar in het feestgedruis als Hoffotograaf.
Jaartallen en data zeggen haar weinig, ze is al zoveel jaren, als spil, actief binnen deze vereniging, dat ze ondanks haar Erelidmaatschap van “d’Osseknarren” niet op de lauweren is gaan rusten.

Voor zijn verdiensten als lid en zijn 33 jaar actief zijn in de Raad van 11 isGerard van Veen (rechts op de foto te zien) ook benoemd tot erelid.

Wie zijn de ereleden?

Ereleden Wim Kuiper en Karel Halverkamps

Wim Kuiper was hovenier met gewasbescherming en ontwerpen van tuinen. Hij is nu met pensioen. Wim is al lid sinds 1973 en is mee gaan werken in 1975. Hij is gaan ontwerpen van podium tot optocht wagens.Hij heeft binnen de vereniging ook een commisie die de versieringen verzorgt in onze residence de’Ossestal. Tevens heeft hij ook een soort van feestteam samen met een partner. Is prins geweest in 1980-1981 als Prins Willem de Zesde en in het jaar 2000 mocht hij het nog een keertje overdoen als Prins Willen van Orange ook heeft hij nog een aantal jaar als bestuurlids gefunctioneerd.

† Karel Halverkamps was vroeger automonteur van alle merken maar is nu met pensioen. Karel is lid geworden bij de Osseknarren in 1974 en is ook mee gaan werken aan de opbouw van de vereniging. Ook Karel is Prins geweest in het jaar 1987-1988 en wel als Prins Karel de Grote met als motto Spring eens uit de Band. Karel is tevens lid geweest van de raad van 11 en als laatste was hij bestuurslid.